Jakie są kary za łamanie przepisów związanych z ochroną przyrody?

W Polsce ochrona przyrody jest regulowana przez różne ustawy i przepisy, które mają na celu zapewnienie zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów. W niniejszym artykule przedstawimy jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także jakie działania można podjąć, aby uniknąć takich sytuacji.

Kary za nielegalne działania w obszarach chronionych

W Polsce istnieje wiele obszarów chronionych, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody czy parki krajobrazowe. W przypadku łamania przepisów dotyczących ochrony tych terenów grożą różne kary. Przykładowo, za nielegalne wycięcie drzewa na terenie parku narodowego grozi grzywna do 5000 złotych lub kara ograniczenia wolności. Z kolei za uszkodzenie lub zniszczenie roślinności na obszarze rezerwatu przyrody można zostać ukaranym grzywną do 3000 złotych. Ponadto, za nielegalne polowanie na zwierzęta zamieszkujące parki narodowe grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Kary za zanieczyszczanie środowiska

Zanieczyszczanie środowiska jest kolejnym aspektem, który jest objęty przepisami ochrony przyrody. W przypadku wprowadzania do powietrza, wody lub gleby substancji szkodliwych dla środowiska grozi grzywna do 30 000 złotych. Za nielegalne składowanie odpadów można zostać ukaranym grzywną do 10 000 złotych. W przypadku spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi przez zanieczyszczenie środowiska, sprawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do 5 lat. Warto również wiedzieć o konieczności organizacji nadzoru przyrodniczego w Sanoku i nie tylko, przy inwestycjach budowlanych.

Kary za nielegalne handlowanie gatunkami chronionymi

Handel gatunkami chronionymi, zarówno roślinami, jak i zwierzętami, jest również objęty przepisami ochrony przyrody. Za nielegalne pozyskiwanie, transportowanie, przechowywanie czy sprzedaż gatunków chronionych grozi kara grzywny do 50 000 złotych lub kara pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, takimi jak na przykład rysie czy żółwie lądowe, kary są jeszcze surowsze – sprawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.