Ekspertyzy ornitologiczne Dębica

Ekspertyzy ornitologiczne przeprowadza się, by chronić ptaki, mogące zamieszkiwać teren poddany pracom inwestycyjnym. Pozwalają one zaplanować prace przy ewentualnym gniazdowaniem ptaków na terenie inwestycji. Jeśli planują Państwo budowę, remont budynku, jego termoizolację, bądź rozbiórkę, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy ornitologicznego, który w ekspertyzie przedstawi informacje dotyczące występowania gatunków chronionych i zalecenia, które pozwolą przeprowadzić prace bez szkody w środowisku.

Jako rzeczoznawca ornitologiczny oferuję ekspertyzy ornitologiczne w Dębicy, Leżajsku oraz okolicach. Zachęcam do kontaktu wszystkich Państwa, którzy planują inwestycję na tym terenie.

 

Na czym polega ekspertyza ornitologiczna?

Ekspertyza ornitologiczna jest analizą, skupiającą się wyłącznie na ptakach w rejonie terenu podlegającemu inwestycji. Jest to dokument, który należy sporządzić w przypadku planowania inwestycji, a obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody. W ramach ekspertyzy ornitologicznej w Dębicy opisujemy kompleksowo metody mające na celu minimalizację zagrożeń dla siedlisk ptaków oraz postępowanie mające pozwalające na kompensację przyrodniczą.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • sprawdzenie, jakie gatunki oraz jakie ilości ptaków chronionych występują na danym obszarze;
  • dostosowanie technologii i harmonogramu prac do biologii stwierdzonych gatunków zwierząt – co pozwana na ograniczenie kosztów inwestycji;
  • planowanie czynności kompensacyjnych w przypadku konieczności zniszczenia gniazd, lęgów, czy też siedlisk ptasich.

 

W przypadku braku zasiedlenia przez gatunki chronione terenu inwestycji wykonanie ekspertyzy znacznie przyspiesza wykonanie prac, ponieważ likwiduje konieczność uzyskiwania zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej.

 

Ornitologia termoizolacja Leżajsk

Ekspertyza ornitologiczna wykonywana jest przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z inwestycją. Dotyczy to również podczas prac na terenach, gdzie planowana inwestycja wymaga wycinki drzew – w tej sytuacji dodatkowo niezbędne może być przyprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej. Badania terenowe przeprowadzone przez ornitologa, stwierdzają jednoznacznie obecność, lub też brak obecności siedlisk, lub gniazd ptaków, co ma ogromne znaczenie przy planowaniu technik przeprowadzonych prac.

Szczególnie działania w ramach remontów oraz termomodernizacji budynków mają duży wpływ antropogeniczny, na występowanie siedlisk lęgowych ptaków. Jeśli planują Państwo wykonanie termoizolacji budynku w Leżajsku, zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Wykonamy dogłębną analizę warunków środowiskowych, sporządzimy ekspertyzę ornitologiczną i przedstawimy możliwe działania.