Usługi przyrodnicze

Każda inwestycja wymaga określenia uwarunkowania środowiskowego, dlatego realizowane usługi przyrodnicze, pomagają inwestorom podjąć najwłaściwsze kroki, aby z poszanowaniem przyrody osiągnąć swój cel.
 
Oferuję wykonanie:
• Ekspertyz przyrodniczych (ornitologicznych, botanicznych) wymaganych w ramach Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego.
• Ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla inwestycji takich jak: remonty, termomodernizacje, wycinka drzew.
• Inwentaryzacji drzew i zadrzewień pod kątem występowania gatunków chronionych.
• Inwentaryzacje zadrzewień oraz zieleni na terenie planowanych inwestycji.
• Opinii dendrologicznych.
• Inwentaryzacji przyrodniczych i monitoringów przyrodniczych.
• Nadzoru przyrodniczego.
• Kompensacji przyrodniczej.
• Innych ekousług.

Świadczone usługi przyrodnicze skierowane są przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej, samorządów oraz dla osób fizycznych. Oferuje szerokie spektrum usług oraz chętnie podejmuje się każdego zadania.
Fachowo wykonana usługa przyrodnicza pozwala na minimalizację ryzyka związanego z realizacją inwestycji.

 

jeleń