O firmie przyrodniczej Bio Ekspert 

Nazywam się Grzegorz Tota i od 2021 roku prowadzę firmę Bio-Ekspert, w której świadczę usługi związane z przyrodą, środowiskiem, ogrodem oraz z edukacją przyrodniczą. Świat roślin i zwierząt jest moją pasją już od przeszło 25 lat. Wychowywałem się w leśniczówce i niemalże od kołyski chłonąłem wiedzę z zakresu biologii 😊. Posiadam wykształcenie przyrodnicze, zdobyłem też wymagane doświadczenie w swojej branży.

Oferuję swoje usługi dla:

• Klientów indywidualnych
• Przedsiębiorstw
• Samorządów

Jestem elastyczny w zakresie miejsca oraz terminu zlecenia. Zawsze na czas i rzetelnie wykonuję powierzone zadanie. Posiadam niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia, dokumentowania obserwacji oraz nawigacji w terenie.

Oferuję wykonanie:
 
• Ekspertyz przyrodniczych (ornitologicznych, botanicznych) wymaganych w ramach Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego,
• Ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla inwestycji takich jak: remonty, termomodernizacje, wycinka drzew.
• Inwentaryzacji drzew i zadrzewień pod kątem występowania ptaków, nietoperzy innych gatunków chronionych,
• Inwentaryzacje zadrzewień oraz zieleni na terenie planowanych inwestycji.
• Opinii dendrologicznych,
• Inwentaryzacji przyrodniczych i monitoringów przyrodniczych,
• Nadzoru przyrodniczego.
• Kompensacji przyrodniczej.
• Innych ekousług.

Prowadzę również zajęcia edukacyjne oraz warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, podczas których stosuję różnorodne metody aktywizujące.

Moja działalność obejmuje również usługi z zakresu porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych.

 

dzieci