Ekspertyza przyrody – Lesko, Rzeszów

Ekspertyzy przyrodnicze to opinie eksperckie wystawiane po przeprowadzanej inwentaryzacji przyrody. Badania takie przeprowadza się w celu ochrony zwierząt, które zamieszkują teren planowanej lub istniejącej już inwestycji. Ekspertyza przyrody niezbędna jest w sytuacji, gdy planują Państwo budowę, a także prace remontowe na terenie zielonym. Jest to działanie prewencyjne, które ma na celu unikniecie niszczenia siedlisk różnych gatunków zwierząt podczas trwania budowy lub remontu – ptaki oraz nietoperze, które zamieszkują tereny miast, objęte są bowiem ścisłą ochroną gatunkową.

Wykonuję ekspertyzy przyrodnicze w Rzeszowie oraz Lesku. Serdecznie zapraszam do kontaktu – chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wyjaśnię przebieg całej usługi.

 

Przyroda Lesko – obszary chronione

W obrębie leśnym Lesko znajduje się aż osiem rezerwatów przyrody, czyli obszarów chronionych. Jeśli planują Państwo budowę inwestycji na działce w sąsiedztwie tych terenów, do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne będzie przedstawienie opinii specjalistów, czyli ekspertyzy przyrody w Lesku. Również w przypadku planowanego remontu lub przebudowy inwestycji konieczne będzie uzyskanie opinii eksperta – moja firma specjalizuje się w inwentaryzacji przyrody na tym terenie oraz wystawianiu ekspertyz przyrodniczych.

Zachęcam do skorzystania z usług firmy Bio Ekspert.

 

Co obejmują ekspertyzy przyrodnicze w Rzeszowie i Lesku?

Większość budynków mieszkalnych zasiedlają zwierzęta – często objęte ochroną gatunkową. Z tego powodu konieczne jest sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej przed rozpoczęciem prac remontowych, czy przebudowy budynku. Zakres badań niezbędnych do wystawienia opinii eksperckiej, zależny jest od decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy urząd, lokalizacji działki oraz jej różnorodności. Prowadzimy badania i analizy, w wyniku których wystawiamy kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze. W zakres naszych oferowanych przez moją firmę usług wchodzą ekspertyzy ornitologiczne, a także dendrologiczne.

Podczas ekspertyzy przyrodniczej wykonujemy spis elementów przyrody, które znajdują się na badanym obszarze na podstawie przeprowadzonych przez naszych specjalistów prac terenowych i studialnych. Ekspertyza taka uwzględnia:

  • faunę,
  • florę,
  • zespoły zbiorowisk roślinnych,

 

a także opisuje ogólny potencjał przyrodniczy analizowanego terenu.

Jeśli poszukujesz firmy, która zbada przyrodę w Lesku lub Rzeszowie, zachęcam do skorzystania z usług Bio Ekspert.