Ekspertyzy dendrologiczne Rzeszów

Ekspertyza dendrologiczna to specjalistyczna opinia dotycząca stanu drzew na badanym terenie. Wprowadzony ustawą obowiązek zachowania dbałości o przyrodę, stanowiącą dziedzictwo oraz bogactwo narodowe, sprawił, że przeprowadzenie ekspertyzy jest procedurą niezbędną przed podjęciem wielu decyzji, związanych z:

 • pielęgnacją drzew,
 • przesadzaniem drzew,
 • wycinką drzew.

 

Ekspertyza dendrologiczna pozwala zweryfikować rzeczywisty stan zdrowia drzewa i jego wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia. Badanie takie wykonuje się w celu uzyskania informacji na temat metod bezpośredniego dbania o przyrodę, a także na potrzeby planowania inwestycji i zrównoważonego rozwoju na określonym obszarze. Nasza firma oferuje ekspertyzy dendrologiczne w Rzeszowie – jeśli planują Państwo budowę lub prace remontowe na terenie, na którym występują drzewa, konieczne będzie uzyskanie opinii rzeczoznawcy – dendrologa.

 

Co zawiera ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna to badania, które prowadzi do sporządzenia pełnej dokumentacji na temat drzew, czyli opinii dendrologicznej. Badania takie przeprowadzać mogą jedynie rzeczoznawcy dendrologiczni – posiadam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawniania, do wykonywania takich badań na terenie Rzeszowa. W opinii dendrologicznej muszą znaleźć się szczegółowe dane na temat drzew:

 • stanu zdrowia,
 • zachowania statyki,
 • zalecanych zabiegów pielęgnacyjnych,
 • wieku,
 • gatunku,
 • grubości.

 

Przed wycinką lub przesadzeniem drzewa konieczne jest uzyskanie zgody, ze względu na stan zdrowia drzewa lub zagrożenia płynące z jego obecności na danym terenie.

 

Kiedy wykonuje się ekspertyzę dendrologiczną?

Opinia rzeczoznawcy dendrologicznego jest niezbędna zawsze wtedy, gdy chcą Państwo określić rzeczywisty stan zdrowotny drzewa. Zazwyczaj ekspertyzy dendrologiczne wykonuje się, aby określić stan drzew wieloletnich i wyjątkowo cennych (np. pomników przyrody), w celu ich zabezpieczenia i ustalenia odpowiedniej pielęgnacji. Ekspertyzy dendrologiczne wykonuję także wtedy, gdy opinia rzeczoznawcy potrzebna jest:

 • podczas planowania budowy inwestycji;
 • jako dowodów w postępowaniu w sprawach cywilnych, karnych lub administracyjnych;
 • w celu ustalenia stanu zdrowia drzewa na potrzeby firmy ubezpieczeniowej (np. po wypadku);
 • w celu kontroli stanu drzew stanowiących potencjalne zagrożenie – rosnących na skrzyżowaniach, skwerach, parkach czy ulicach.

 

Zachęcam do skorzystania z usług mojej firmy – jako rzeczoznawca dendrologiczny mam uprawnienia do przeprowadzania ekspertyz dendrologicznych w Rzeszowie.