Edukacja i warsztaty przyrodnicze

Prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego oraz bieżącej sytuacji dotyczącej flory i fauny. Organizujemy warsztaty dla uczniów szkół, przedszkoli, uczestników kolonii i kółek zainteresowań. Dokładamy wszelkich starań, aby młode pokolenie otrzymało wiedzę podaną w przystępny i zrozumiały sposób.


Prowadzimy:


• zajęcia multimedialne przybliżających wiedzę o florze i faunie okolicy oraz jej ochronie,
• prelekcje obejmujące swoi zakresem wybraną tematykę: np. zwierzęta bagienne, łąkowe lub wodne itp.,
przemarsze ścieżkami przyrodniczymi
• zajęcia terenowe.
 

 

dziewczynka robi zdjęcie

 

Dlaczego warto uczyć młodych ludzi?

Zwracamy szczególną uwagę dzieci i młodzieży na charakterystyczne dla danej okolicy gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedliska. Omawiamy warunki bytowania i zagrożenia, jakich mogą doświadczyć ze strony szybko rozwijającej się urbanizacji i industrializacji środowiska. Podpowiadamy, w jaki sposób zapobiegać niszczącej działalności i człowieka. Staramy się unaocznić wszelkie procesy ekologiczne zachodzące w środowisku i wzajemny wpływ na siebie poszczególnych ich elementów.


Prowadzimy zajęcia o każdej porze roku, zawsze zwracając uwagę na charakterystyczne cechy związane z wegetacją i bytowaniem roślin i zwierząt.