Edukacja i warsztaty przyrodnicze

Prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego oraz bieżącej sytuacji dotyczącej flory i fauny. Organizujemy warsztaty dla uczniów szkół, przedszkoli, uczestników kolonii i kółek zainteresowań. Dokładamy wszelkich starań, aby młode pokolenie otrzymało wiedzę podaną w przystępny i zrozumiały sposób.


Prowadzimy:


• zajęcia multimedialne przybliżających wiedzę o florze i faunie okolicy oraz jej ochronie,
• prelekcje obejmujące swoi zakresem wybraną tematykę: np. zwierzęta bagienne, łąkowe lub wodne itp.,
przemarsze ścieżkami przyrodniczymi
• zajęcia terenowe.
 

 

dziewczynka robi zdjęcie

 

Dlaczego warto uczyć młodych ludzi?

Zwracamy szczególną uwagę dzieci i młodzieży na charakterystyczne dla danej okolicy gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedliska. Omawiamy warunki bytowania i zagrożenia, jakich mogą doświadczyć ze strony szybko rozwijającej się urbanizacji i industrializacji środowiska. Podpowiadamy, w jaki sposób zapobiegać niszczącej działalności i człowieka. Staramy się unaocznić wszelkie procesy ekologiczne zachodzące w środowisku i wzajemny wpływ na siebie poszczególnych ich elementów.


Prowadzimy zajęcia o każdej porze roku, zawsze zwracając uwagę na charakterystyczne cechy związane z wegetacją i bytowaniem roślin i zwierząt.

 

Do kogo skierowane są warsztaty przyrodnicze?

Organizowane przez nas warsztaty przyrodnicze skierowane są do wszystkich tych, którzy są chętni na wyjątkowe spotkanie z przyrodą. Nasze zajęcia w plenerze to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również dobra zabawa.

Z pewnością każdy pedagog zgodzi się ze stwierdzeniem, że edukacja oparta na doświadczaniu daje największe efekty. Prowadzone przez nas warsztaty pobudzą zmysłach młodych uczestników, rozbudzą ich wrodzoną ciekawość świata, dadzą odpowiedź na wiele pytań, ale i wpłyną na wzmocnienie relacji w danej grupie. Podczas zajęć nie brakuje zadań polegających na współpracy, ale staramy się również dotrzeć indywidualnie do naszych uczestników.

 

Edukacja przyrodnicza dla dzieci i młodzieży

Oferta edukacji przyrodniczej skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji oraz osób indywidualnych. Gwarantujemy, że zajęcia prowadzone są z pasją i zaangażowaniem. Zakres informacji i zadań dostosowany jest do grupy wiekowej. Naszym celem jest przekazanie młodemu pokoleniu postaw proekologicznych i pokazanie, jak ciekawa jest nasza okoliczna przyroda. Wierzymy, że każdy uczestnik pogłębi swoją wiedzę na temat środowiska, zrozumie pewne procesy zachodzące w przyrodzie i ukształtuje w sobie szacunek do otaczającego go świata.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach przyrodniczych. Aby ustalić szczegóły, zachęcam do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z firmą. Udzielimy dodatkowych informacji i przedstawimy pełną ofertę.